Léčení v roce 2015


Léčili jsme podle pokynů veterinárních správy a Výzkumného ústavu včelařského. Pro jarní ošetření dostal každý včelař Formidolovou desku s kyselinou mravenčí na všechna včelstva. Někdo dával Formidol  plošně do každého včelstva a někdo pouze do včelstev se zvýšeným spadem roztočů. Pro letní léčení jsme měli možnost, spolu s celým Přerovským okresem, vyzkoušet nový nejúčinnější Gabon Flum určený pro klinické testování. To vyžadovalo sledování spadu roztočů, pozorování chování včel a údaje jsme zapisovali do formulářů. Poprvé se použité Gabony odevzdávaly. Podzimní ošetření aerosolem  bylo  provedeno 3x v termínu od 31.října - 1.listopadu, druhé 14.-15.listopadu a poslední třetí ošetření bylo 28.- 29.listopadu.

Většina členů se k situaci postavila vstřícně, a spolupracovali, díky důvěrníkům, kteří formuláře roznášeli, vysvětlovali požadavky a zpětně vybrali Gabony jsme splnili úkoly.  Zvýšené úsilí se nám odměnilo v nejlepších výsledcích, kdy máme nejméně roztočů ve vzorcích měli za posledních 13let. Z 56 vzorků jich 29 nemá roztoče, a více než 1 roztoč na včelstvo má pouze u 5 vzorků.

Děkuji Jaromíru Štefurákovi za léčení a distribuci v Týnu n/B