Léčení  aerosolem 2023
Činnost: Datum léčení aerosolem
1.léčení  se uskuteční v termínu : 4. - 5.listopadu
2.léčení  se uskuteční v termínu : 18-29.listopadu
3.léčení  se uskuteční v termínu : 2.prosin.-3.prosin.


Po posledním, třetím léčení se nechají 10 dnů padat čištění podložek
zasažení roztoči na podložku. Po deseti dnech 12. až 17.prosince


se podložky důkladně vyčistí a vloží zpátky do úlů.
Měl, která potom spadla na podložku se odebírá jako vzorek po jednom měsíci. odběr vzorku do kelímku

15. až 18.ledna 2024
Osušená měl se odevzdává  důvěrníkovi nejpozději do do 22. ledna odevzdat