Léčení  aerosolem  

2021

Činnost:

Datum léčení aerosolem

1.léčení  se uskuteční v termínu :

6. - 7.listopadu

2.léčení  se uskuteční v termínu :

20-21.listopadu

3.léčení  se uskuteční v termínu :

4.prosin.-5.prosin.

 


Po posledním, třetím léčení se nechají 10 dnů padat 

čištění podložek

zasažení roztoči na podložku. Po deseti dnech    

18. až 19.prosince

se podložky důkladně vyčistí a vloží zpátky do úlů.

 Měl, která nyní padá na podložku se odebírá jako 

odběr vzorku do kelímku

vzorek po jednom měsíci. 

15. až 16.ledna 2022

Osušená měl se odevzdává  důvěrníkovi

do 23. ledna odevzdat